Приказка за Корполанд

Една приказка за възрастни, написана в края на 20 век въз основа на личния опит на авторката в голяма международна компания, но валидна за всяка фирма от корпоративен тип.