Муза

Не мисли, че ми липсваш. Не вярвай,
че умът ми запълнен е с теб.
Не разчитай на приказки стари –
аз съм муза, а ти си поет.

Не очаквай от мен да тъгувам,
ако болен си или унил.
Аз съм муза – да, ще се преструвам.
Кой сърце на поет би ранил?

И когато усмивка чаровна
ти даря и те галя с очи,
и когато стрелички любовни
във сърцето ти стават лъчи,
не разчитай делата сърдечни
да ме теглят на твоя страна.

Да, ще бъда в сърцето ти вечно –
аз съм муза, не твоя жена.