Сърце

„Все туй копнение в духът…“
П.К.Яворов

(откъс)

Сърцето ми пак в себе си се вглежда
и неспокойствие познато там открива.
Умът ми доказателства привежда,
че туй, което идва, си отива.

Сърцето ми се бори да покаже
картини, пълни с чувства възвишени.
Умът обаче иска да ги смаже,
твърдейки, че в лъжа са сътворени.