Страдания и дарования в 10-ти Д

НЕЩО КАТО ПРЕДГОВОР

„На кого ли ще дойде редът утре? Холивуд и целият американски хайлайф треперят пред този въпрос. Причината за това се крие в непочтителния молив на Арон Кинкайд, […] Кинкайд не се ограничава да прави духовити портрети на моделите, а ги деформира, като изтъква твърде очебийно техните големи или малки дефекти, маниите, тиковете, навиците и слабостите им.“
[„Паралели“, бр. 3, 1983 г.]
 

СЪДЪРЖАНИЕ

Тъй като стихотворенията представляват поетични шаржове на съученици, авторката намира за неуместно да публикува съдържанието на тези портрети. Затова по-долу ще откриете само текста на стихотворението, което се отнася до самата нея.

АВТОГРАФ

МОЛБА
ТЕМЕН СЕ ОБЛАК ЗАДАДЕ
ОДА ЗА МНОГОСТРАННО РАЗВИТАТА ЛИЧНОСТ
OUR SPIRIT
НОМЕР ШЕСТИ ЛИПСВА ПАК
НОВАТОР
ТРЯБВА ТОЗИ СРОК ДА СЕ ИЗСТРАДА
БЪДИ ЗАСМЯНА, МУЗО!
НАХАЛ
НАШАТА СПАСИТЕЛКА
СТЕНОГРАФКА
ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД
ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПОРЪЧКА
ЛОШО ВРЕМЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ОГИ
ГЕРМАНИСТ
СУПЕРМЕН
БАЛАДА ЗА АКТИВИСТА
РОСЕТО
КОГАТО СРЕЩНЕШ РУМИ
ЗА СЕРГО, СПОРТА И ОЩЕ НЕЩO
ЧИЧИ
ГАТАНКА
ГЕНИЙ В НЕМСКАТА ГИМНАЗИЯ!
ОЩЕ НЕЩО ЗА ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТО