Откъси от КР

Общи положения

Настоящият Правилник не се оповестява предварително.
Настоящият Правилник се спазва задължително.

Настоящият Правилник не се обсъжда,
чрез него званието “ТУК СЛУЖИТЕЛ” се присъжда.
 
 

Организирана структура

Структура: демократична.
Тип: релефно-концентрична.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ слой
малък е на брой,
но от сой.

ДОПЪЛВАЩИЯТ
е случаен,
обожаващ климат стаен
и нехаен.

ПРЕЦЕНЯВАЩИЯТ знае
далаверата каква е
и си трае.

ЗАСТОЯВАЩИЯТ слой
служи за застой
и поражда вой.

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ е талантлив,
но вижда всичко в негатив.
Той и див.

 
 

Назначаване

(Редът за туй е строг и вещ.
Виж приложенията по-напреж).

За да станеш кандидат,
се намира първоо щат.
Нужен ли е – чрез обява,
ако не – се настоява.

Предаваш своята молба
и биография
след това
и чакаш резултата краен,
дори ако за теб е знаен.

Подават ти печатен лист.
(редът за подпис да е чист!)
Размисляш за секунда-две
и се подписваш: “Да, добре”.

Тъй с договор определен
е вече твоят бъдещ ден.
 
 

Изпъждане

Възможностите тук са разни:

Първо: щом вършиш безобразия.
Второ: ако не ти изнася.
Трето: ако не те понасят.

Съгласно Кодекс на труда
ти имаш лична свобода
да избереш – дали различен
или досаден, но приличен
да бъдеш в свойто поведение.

Недей поисква уволнение.

Добре е да напуснеш сам,
щом чака те скандал голям.
Тоз начин бързо се урежда
и досието не уврежда.

Най-кротко с всички се прощаваш,
дори след туй да съжаляваш.
 
 

Работно време

Що е то работно време?

Един плава, друг си дреме,
трети е потънал чак,
а четвърти липсва пак.
Всичко туй се регистрира
с баджа (ако се намира)
или с бас. И всеки път
се бутилките броят.

Зоните за труд са пет.
Ще ги обясним наред:

А е зона Първа кана;
Б е зона Нова смяна;
В е зона за контакти, както сочат всички факти;
Г е Зоната на здрача,
Д пък е за натегачи.

Зоните да уточниш,
приложението си виж.
 
 

Заплащане

Заплащането е парично
и според мисията – различно.
Изписва се със дълги думи
и не чак толкоз дълги суми.
Основно трябва да се приеме,
аванс че няма да се вземе,
с което цифрата се вдига
поне във кеш (щом не на книга).

Но може да се случи, значи,
да имаш случай по-удачен,
описан като точка осем.

Обаче тя виси на косъм.

За всеки заинтересован
е алгоритъм прошнурован.
 
 

Преразглеждане на заплатите

Това е точка за надежда:
заплатата СЕ! преразглежда.
 
 

Длъжностни характеристики

Това се прави с цел статистика
и документ-еквилибристика.
Задачи се конкретизират
и дейности се трансферират,
и отговорности – парират,
а после всички се дублират.
 
 

Достигане на възраст

За възрастовите граници
има в Кодекса страници.
 
 

Обучение и квалификация

    Обучението е:

  • задължително
  • продължително
  • и утешително.

Отказване не е препоръчително,
освен ако е принудително.

Всяко друго отношение е съмнително.
 
 

Социални придобивки

Процент от нулите – за стаж.
Детски добавки (камуфлаж).
За зъбите – стоматолог.
За дните черни – таен влог.
За отпуските – морска база.
За нервите – грижовна фраза.
За хапване по някой лев.
За други нужди – бял кенеф.
За тонус – уикенд с автограф.
За цяр от скука – пресен гаф.

Освен това в перото “други”
са и специалните услуги:
обслужване от натегач,
хигиенистка и пазач.
 
 

Застраховки

Застраховки има разни.
Те се правят ненапразно.

Застрахован се ведниж с “ЖИВОТ”,
застрахован си след туй с “ИДИОТ”.

Първата над всички се простира,
втората – конкретизира.

Първата – за смърт и злополука,
втората – че си останал тука.

Първата изплаща се частично,
втората – автоматично.
 
 

Служебни автомобили

Избягване на пререкания
се прави с точни указания:

За финансистите: автомобил.
За специалистите: спомен мил.
За продавачите: ако си е купил.
За доставките: ЗИЛ.
 
 

Отсъствие по болест

Със тоз вид отпуски шега не бива –
развалят те основно колектива.

Служителят, задълго заболял,
измъква се “… ни ял, ни мирисал”
и данъчен мошеник става той,
увеличил заплатата си в брой
за сметка на държавната хазна
и на финансовата фирмена везна.

Злоупотреби се предотратяват,
когато болните до седмица представят:

  • болничен лист, надлежно заверен;
  • поетите лекарства (ден по ден);
  • картона болничен, старателно преснет
  • и разрешение от лекарски съвет.

А за да бъде всичко по-прегледно,
създадено е приложение поредно.
 
 

Компютри

Най първо мрежата се прави.
След туй се нуждите подават.
Описват се с приоритет
и се купуват при късмет.

Основен принцип при подбора
е да участват аматьори
(тоест, желателно е, значи,
да се избягват познавачи).
Прочита се какво не може
и трябва то да се наложи,
а щом е мрежата готова,
се търсят продавачи нови.

Съществено предимство тука
е принципът “Хич не ми пука”.
Така със минимум усилие
се прави рог на изобилие.

От потребителя се иска
да му помагат всички близки.
Тъй идва принципът голям:
“Какво е пипано? – Не знам”.

Освен това е много ценно,
да е способен непременно
при спешност нещо да повреди
(поне писмото на съседа)
и ако нищо не излиза,
достойно да изпадне в криза.

От вируси как да се пазим? –
ще мислим като пак загазим.
Тук отговорността се носи
от писалия по въпроса.
 
 

Служебна тайна

На тоз раздел остава текстът скрит
освен във случай на фалит.