Приложения

към Кодекса на реда


Приложение 1:

МОЛБА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

отворете файла
(в по-нови времена длъжностите „ръководител“ и „експерт“, посочени в молбата, бяха заместени от „мениджър“, а „организатор“ – от „координатор“)


Приложение 2:

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

отворете файла


Приложение 3:

РАБОТНО ВРЕМЕ – ЗОНИ НА ПРИСЪСТВИЕ

Първа кана Нова смяна Зона за контакти Зона на здрача Зона натегачи
8:00 9:00 10:00 15:00 17:00

Зона Първа кана – пристигналите правят първата за деня кана кафе, изпиват я и вдигат телефона, ако не ги мързи.

Зона Нова смяна – пристигналите са добре наспани или опитали се да се наспят и доброто разположение на духа им ги подтиква да потърсят нещо за закуска веднага след пристигането си.

Зона за контакти – в рамките на тази зона всички са по местата си или по съседните стаи и изготвят в тясна взаимопаника плана за деня.

Зона на здрача – характерно е постепенното изчезване на служители със или без предизвестие, като следващата им поява се свързва с Коледа, Великден или други празнични дни.

Зона Натегачи – останалите упорито кръстосват коридора в търсене на чаша кафе, контактно лице или принтер. Признак на лош вкус е, ако си попаднал в тази зона и си тръгнеш преди 19.00 часа.


Приложение 4:

АЛГОРИТЪМ НА ЗАПЛАЩАНЕ

отворете файла


Приложение 5:

СПРАВКА СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ПО БОЛЕСТ

отворете файла