Образи в огледалото

Така се наричаше анонимният конкурс, организиран от Литературен клуб „Многоточие“ във Фейсбук. Конкурсът се проведе в периода от 19.януари до 20.февруари, а тематиката изискваше в произведенията да има елементи на мистерия, фантастика или чист хорър. Разказите и стихотворенията се оценяваха в отделни категории: проза и поезия. Оценките се даваха от читателите по шестобална система. Накрая за всяко произведение бе пресметната средноаритметичната „Оценка на читателите“. Към нея бе добавена и средноаритметичната оценка на тричленно жури.

Опасенията, че тематиката не е подходяща за поетични излияния, се оказаха напразни. Поетично настроените многоточковци приеха предизвикателството и отвърнаха с дружен залп. Резултатът бе 69 стихотворения срещу само 50 разказа.

При тази сериозна конкуренция и сложна система на оценяване поемата на Сесил Костадинова „Пътешествие“ успя да се класира в първата осмица на категория „Поезия“. Нека отбележим също, че в оценките на читателите нямаше нито една оценка под 5.0.
Е, авторката си остана загадка за организаторите, което може да се види и от сгрешения й псевдоним в списъка с резултатите. 😉