Постпоетизъм

Внимавайте много
да не пишете в рима,
да не спазвате ритъм
даже в белия стих.

Пишете си проза –
каквото ви хрумне,
по дума на ред.
Вий не сте стихоплет!