Лицемерие

Раждаме се равни,
но не обичаме равенството.
Призоваваме към доброта,
но ненавиждаме съседите си.
Заклеймяваме корумпираните,
но мечтаем да бъдем
на тяхното място.
Плачем за емигриралите,
а съветваме децата си
да напуснат страната.
Учим ги да си вземат изпитите,
но смятаме знанието
за излишно.
Твърдим,
че искаме да променим
обществото,
но предпочитаме
друг
да го направи
вместо нас.