Сред трубадурите

В края на седмицата още една добра новина: разказът на Сесил „Въпроси и отговори“ бе одобрен за публикуване в електронното списание „Сборище на трубадури“. Списанието е сред най-сериозните и четени издания за фантастика във всичките й жанрови проявления.

Тъй като над публикацията не тегнеше ограничението от 8000 знака, авторката се зае да доизясни детайлите в историята си. Корекциите са минимални, но с положителен ефект. Може сами да се уверите, защото разказът още в петък бе публикуван на сайта на трубадурите.