Приказка за феята и смелия момък

(откъс)
начало на ръкописа-приказка

Веднъж решила феята да се разходи по света, да помогне на хората, но без те да я познаят. Преобразила се на старица и скрила до косъм разкошните си коси под една кърпа. Впрегнали слугите й каляската с белите коне и потеглили. Дълго пътувала Добрина, много реки и морета прехвърлила, много планини и гори преминала, в много царства и господарства помогнала на хората, много земи от зли чудовища отървала.
Един ден стигнала до някакъв град. Както навсякъде, феята оставила една дама от свитата си в каляската – като господарка – а самата тя, облечена в прости дрехи, в образа на старица, почукала на вратата на схлупена къщурка. В нея живеели майка със своя едничък син. Когато старицата почукала, майката й отворила.
— Добър ден – казала феята. – Отдалече идвам, много съм изморена. Ще може ли при вас да си почина?
— Разбира се! – отговорила майката. – Ние, бабке, сме като тебе, нямаме си нищо, но заповядай, почини си, похапни си. Сготвила съм бобец.
— Благодаря ви, добри хора!
Предрешената фея бързо се нахранила и заразпитвала домакините как живеят, какво има-няма в града.
— Добре си живеем, бабо – заразказвала майката. – В града царува Таум Трети – могъщ потомък на царете Таум. Всичко е хубаво, само дето царят ни е голям веселяк – все балове и пиршества прави, а пари за баловете – от народа. Събират съветниците и за себе си по малко вземат, та затуй се разорихме и ние, а по-рано бяхме богати търговци…
Не видели, увлечени в разговор, кога се стъмнило. Феята останала да пренощува в къщурката. На сутринта, докато гледала как момъкът помага на майка си, не издържала и запитала:
— А как се казва твоят син?
— Воин се казва. Баща му го кръсти така, винаги да побеждава – отвърнала домакинята и подала на старицата пълна торбичка.
— Така значи, Воин. Той наистина ще побеждава винаги, ще стане юнак над юнаците – рекла Добрина от прага, взирайки се в умното лице на слисания момък и добавила: – Освен това, скоро всички ще заживеете доволни и щастливи.
Старицата хлопнала вратата зад себе си, а майката и синът само се спогледали и вдигнали рамене.
Няколко дни след заминаването на феята, царят обявил:
„Който ми намери и доведе в палата кнагинята от далечното царство Номадия, ще получи две пълни торби с жълтици.“
Решил Воин да си опита късмета. Отишъл при царя и той му разрешил да тръгне на път. Дал му хубав кон и слуги, но момъкът отказал слугите. Когато излязъл от града и тръгнал по пътя през полето, му се явила една жена и му подала сребърен меч в сребърна ножница с думите:
— Вземи моя подарък. Той ще ти бъде полезен, той е тайната на твоята сила. Ако друг го вземе, ти завинаги ще загубиш юначеството си. Сбогом, Воин! Пази се!
Жената, която отново била феята Добрина, изчезнала и момъкът щял да мисли случилото се за сън, ако не държал в ръцете си меча.


Един коментар за “Приказка за феята и смелия момък

  1. Това е първата приказка, която съм писала. И първата ми книга, всъщност.
    Бях във втори или трети клас и ни бяха дали за домашно да напишем приказка. Толкова се увлякох, че дори нарисувах илюстрации. Преписах текста на големи карирани листа (такива бяха възможностите тогава) и… си сглобих първата собствена книжка! Самиздат, да, макар че тогава дори не знаех този термин. 🙂
    В училище представих само обикновено домашно – текста, написан прилежно в стандартна „тетрадка с широки редове“.

Коментарите са деактивирани.