Социално мат-и-не

Насроченото за 10 ноември „Социално матине“ в клуб „Книгата“ си остана едно добро намерение, респ. заявено събитие във Фейсбук. На предложението за четене на социална поезия и проза се отзоваха едва половин дузина автори. Сесил Костадинова беше подготвила творби от стихосбирката си „Мръщолевения“, както и две стари стихотворения, писани в началото на 90-те години. Вместо представяне на произведенията обаче, организаторът Иван Богданов предпочете да проведе неформален разговор с присъстващите автори на по чашка кафе.

Неслучилото се събитие идва след „размножаване“ на идеята за неделни поетични матинета. Резултатът е едновременно провеждане на еднакви по замисъл срещи на поне три различни места в София и разделяне на поетичните столични души на „лагери“: верни/предатели, млади/стари, класици/модерни стихоплетци и т.н.

„Много баби, хилаво дете“ – са казали старите мъдреци – и са били прави. Роенето на матинетата е поредното ненужно разделение.