Приказка за слуха

(от непубликувания цикъл „Царски приказки“ – откъс)
 
Един цар имал едничка дъщеря. Тя била много красива, много горда, а главата й била пълна с идеи. Когато се заемала да ги осъществи, никой не можел да й попречи.
Дошло време принцесата да се омъжи. Дочула тя, че най-прекрасният принц обикаля света, омагьосан като жаба и напразно търси момиче, което със своята любов да го отърве от магията. В главата й се родила идея:
– Татко – казала на царя, – време е да се оттеглиш от престола, нали? И искаш да си намериш достоен заместник.
– Така е, дете мое – отвърнал умореният цар. – Но не мога да те принудя да вземеш съпруг, когото не желаеш. Затова, кажи ми, избрала ли си вече някого?
Принцесата разкрила намеренията си и още на следващия ден се впуснала в търсене на омагьосания принц.