Приказка за традицията

(от непубликувания цикъл „Царски приказки“ – откъс)
 
В едно малко царство царувал малък цар. Но докато той царувал, народът му мъдрувал и ето какво решил:
– Стига сме слугували на някакав си цар! Да не би той да не е човек като нас? Време е да сложим край на самодържавието! Не ни трябва вече цар!
Спуснал се народът с тези думи към двореца, обсадил го и го превзел. Пленил всичките министри и съветници, а царя осъдил на смърт.