Съдържание и откъси

 1. Още работно време
 2. Повишение
 3. Определяне на трудов стаж
 4. Преценка
 5. Имуществена отговорност
 6. Доброволно задлъжняване
 7. Служебни аванти
 8. Командировки
 9. 21.1. В страната
  21.2. В чужбина

 10. Отпуски
 11. 22.1. Отпуск със заплащане
  22.2. Отпуск с финансов риск
  22.3. Извънреден отпуск

 12. Право на подпис