Среща с читатели

На 20.04.2023 г. в Читалищната библиотека към Народно читалище „Съзнание 1907“ – гр.Сливница се състоя среща на авторите Денис Олегов и Димитър Регин с почитателите на писаното слово. Гостите представиха свои приказки, стихове и разкази.