Какво се случва в петък, 13-ти?

Тази година на 13 октомври, петък, в читалище „Славянска беседа 1880“ Софийският филиал на Съюза на свободните писатели проведе поредната си среща, посветена този път на екзистенциализма в българската поезия. Отчуждението, страданието, смъртта – това бяха темите, които засегна в своето изложение Диляна – всички те станаха повод за дискусии сред присъстващите, докато в подкрепа на думите на водещата звучаха стихове на Атанас Далчев, Теодор Траянов, Димитър Бояджиев, Пейо Яворов, Дамян Дамянов.