Награди

2017 г.
 
Първо място в конкурса Агоп Мелконян за кратък НФ разказ – за разказа „Гостоприемство“. През 2019 г. разказът е включен в последната книжка от поредицата „Библиотека Галактика“.
 
Награда в конкурса за хумористична поезия „Вятърничави истории“ за стихотворението „Българска мечта“. Стихотворението е включено в „Алманах Хумор и сатира 2017“.
 
 
2018 г.
 
Първо място в конкурса „Вълшебна приказка“ на литературна група „Многоточие“ за „Приказка за Дърволюб“ (в стихове). Приказката е включена в сборника „16 вълшебни приказки“ от 2020 г.
 
Награда в конкурса „13 черни котки: котката, при която живея“ за разказа „Контеса и аз“. Разказът е включен в едноименния сборник.
 
 
2019 г.
 
Награда в Трети приказен конкурс на „Буквите“ за приказката „Гост“ (в стихове). Приказката е включена в „Алманах Детски истори 2019“.
 
Номинация за „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет“, 2019 за сонета „Аз и лятото“. Сонетът е включен в сборника „Лъчезарни сонети 2019“
 
Награда в конкурса „Докоснат от Шекли“ за разказа „Призвание“. Разказът е включен в едноименния сборник.