Импровизирани издания

или уникалният „Самиздат“ на Сесил

 
Някои по-стари произведения авторката е оформяла сама като книги в единични екземпляри. В секция „Ателие“ са поместени корици на импровизираните издания, а тук ще намерите повече за: