Импровизирани издания

или уникалният Самиздат на Сесил

 

Някои по-стари произведения авторката е оформяла сама като книги в единични екземпляри, със собственоръчно изрисувани корици. Кориците на импровизираните издания са поместени отделно, а тук ще научите повече за самите произведения: