Корици на импровизирани издания

Запознайте се с уникалните корици на издания в един екземпляр: