Бележниците на поета

В тези ръчно изработени бележници се съдържа ранният поетичен архив на авторката.
След запълване на един бележник е създаван следващият.