Мръщолевения

Стихосбирка

Социална и хумористична поезия

 

Съдържание:

Ако искате да прочетете всички произведения от
стихосбирката, можете да я поръчате тук: