Мръщолевения

Стихосбирка

Гражданска и хумористична поезия

 

Съдържание:

Ако искате да прочетете всички произведения от
стихосбирката, можете да я поръчате тук: