Виновна

Виновна съм, какво да правя, че бирата си не оставяш и, наредил девет шишета, те подстрекавам за десето. Каква жена […]