Виновна

Виновна съм, какво да правя, че бирата си не оставяш и, наредил девет шишета, те подстрекавам за десето. Каква жена […]

В гората

В гората, пътниче, оглеждаш се страхливо, одумван от шушукащи дървета. Избягал от реалността си сива, наистина ли дириш самодива, напук […]