Планетата Балагея

Планетата се състои от един голям континент и един остров. Останалата повърхност е заета от огромен океан.

Континентът се отъждествява с планетата и затова често е наричан Балагея. Хората от острова го наричат Голямата суша.

Според легендите островът е създаден лично от боговете. Там се намира най-големият (и може би единствен) вулкан на планетата.
 

Населението се дели на гилдии: гърбораци, юнаци, умници, описваци, бърбораци, намазанци и пазугери. Всички те изповядват монотеизъм (да не се бърка с моногамия!).