Новата премяна

Сайтът вече е напълно обновен: визията е преработена, добавени са материали и откъси от книги, в менютата има нови раздели, навигацията е подобрена, улеснен е достъпът до свързани материали.