Непознатият Никола Ракитин

На 23-ти април Софийският филиал на Съюза на свободните писатели проведе вечер, посветена на 90 години от смъртта на Никола Ракитин. Радосвета Гюлева представи подробно и емоционално живота и творчеството на поета. В залата прозвучаха записи със стихотворения на поета от Златния фонд на БНР. Изпълненията бяха на артистите Спас Джонев и Борис Арабов. И отново благодарение на БНР (архивния фонд), присъстващите чуха интервю с дъщерята на Никола Ракитин – Светла – с емоционален разказ за рано изгубения баща.
Както обикновено, събитието приключи в неформална обстановка.