Само понякога, само в неделя

За втори път тази есен фондация „Буквите“ и клуб „Журналист“ към СБЖ организираха неделно „Поетично матине“. Всеки присъстващ можеше да прочете свои стихотворения и да представи своя поетична книга. Входът беше свободен, кафетата – хубави, а положителната настройка на поети и слушатели създаде неповторима атмосфера и желанието това начинание да продължи.

Сесил Костадинова се включи в авторското четене с три свои стихотворения: „След бурята“, „Забрава“ и „Сънувам те“ и получи своя дял от одобрителните аплодисменти на колегите по перо.