Статус на проектите

А ето в какъв стадий се намират планираните произведения към 10 март 2021 година:

Роман, фантастика, космическа опера, І. част

сетинг, герои, сюжет текст чернова
55% 5%

Сборник разкази, фантастика

подборка разкази готови текстове
70% 27%

Роман, съвременна проза. Работно заглавие: ИЛЮЗИЯ.
Замразен проект.

сетинг, герои, сюжет текст чернова
86% 30%