Хроника на колела

/пътепис от един тимбилдинг/
(откъс)

Животът в релсите си кретал,
елит от ближни тук-там шетал,
съветници в ухо шептели
и царедворци се роели;
оспорвали се интриганти,
замрежвали се бол аванти;
безгрижно си нараствал щата
под шапката на Доктората.
Ала народът възроптал
и доктор Екселенц разбрал:
за хляб и зрелища е време –
поел отново свойто бреме.
За хляба можел да почака –
там медии били в атака.
Обаче зрелища отдавна
си нямали в земята славна.
Затуй веднага се погрижил
и духовете пораздвижил