Мозайка на чувствата

(откъс)

Как всичко се разпръсна на парчета.
Остана само спомен и тъга.
И във сърцето – няколко лекета
от недостойна, глупава шега.

Събирам късчетата спомени и болка.
Лекетата измивам със мечта.
Ще търся ли, ще бъркам ли и колко?
Не знам. Но пак ще вярвам в любовта.