Х. Хайне: Лорелай

Превод от немски: Сесил Костадинова

Lorelei Лорелай
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein.
Не зная какво означава,
че толкова тъжен съм аз.
Легенда от времена стари
в ума ми се връща завчас.
Хлад лъха и вън притъмнява,
спокойно тече си и Рейн,
Планинският връх заблестява
в лъчите на гаснещий ден.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold’nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar,
Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewalt’ge Melodei.
Там, нависоко, девица
седи и прекрасна е тя,
блестят украшения златни
и реши тя златна коса –
разресва я с гребена златен
и пее си при това;
мелодия непозната,
но чудна и силна е тя.
Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen,
Die Loreley getan.
Тя в лодката малка долита,
моряка обхванала в плен;
не гледа той рифа, скалите,
нагоре е все устремен.
Накрая вълните поглъщат
моряка и кораба май.
Със своята песен могъща
това прави Лорелай.


Един коментар за “Х. Хайне: Лорелай

  1. Това е вторият ми превод на „Лорелай“ – от 2009 година. По-раншният за съжаление не можах да намеря. От него са останали само първите 4 реда, които знаех наизуст.

Коментарите са деактивирани.