Монолог на учителя

Лична карта извадете,
тя за ученик е знак.
И бележник пригответе.
Кой е нередовен пак?
От септември аз ви казах:
ученици сте сега,
даже строго отбелязах,
че сте в елитно УПК.
А това ви задължава
да сте тихи и покорни,
в подчиненост ви поставя
пред педанти неуморни.
Кой мърмори под носа си?
Обяснила съм ви аз
кой, какво, кога да носи.
Брей, че невъзпитан клас!
Имате ли си емблеми?
На ръкава? На палтото?
Ще си имате проблеми,
щом не тачите доброто.
Я косите погледнете!
Дрехите ви – шарения!
Гривни, пръстени махнете,
за да има прокопсия.
В заключение ще кажа:
тъй било е и ще бъде,
всеки мога да накажа.
Ако не – ще го пропъдя.


УПК – Учебно-професионален комплекс


Един коментар за “Монолог на учителя

  1. В края на 80-те УПК беше задължителна „степен“ в средното образование. След 10-ти клас зрелостниците бяха преразпределяни по професионални училища и паралелки, за да получат задължително някаква професия. Разбира се, те си подреждаха желанията, по списък, подобно на сегашното кандидатстване след седми клас. Повечето УПК бяха едногодишни, но имаше и двугодишни. Зрелостниците, които смятаха да кандидатстват в университет, избягваха вторите.

Коментарите са деактивирани.