Ученическа

Ето, нашият клас
пак събра се във час,
беззащитен,
без право
на глас.
Почва вторият срок
и терорът жесток
с всеки нов
преподаден
урок.

И през зимния хлад
вървя с девиза познат:
„Контролно,
домашно,
доклад.“
В този атомен век
нося жребий нелек –
ученик да съм,
а не
човек.

Пълнят мойта глава
със това-онова,
иде ми
даже
да зарева,
но живея така,
вдигам, вдигам ръка,
докато
не изпъна
крака.