Искам

Искам да опазя сърцето си
от теб,
но всеки твой поглед
стопява леда, във който е скрито.

Искам да предпазя душата си
от влюбване,
но всяка твоя прегръдка
събаря преградите, които издигам.

Искам да избягам далече
от изкушението,
но близостта ти ме привлича
както свещта летяща пеперуда.

Искам да ти разкажа всичко
за себе си,
но се страхувам, че ще те изгубя,
защото хората
се боят от самодиви.