Йероглифи на сърцето

Всеки ден се взирам в сърцето ти.
Всеки ден по един йероглиф
там откривам – безкраен текст
от тайни и истини,
от възходи, падения, океани и пристани.

Всеки ден по един йероглиф
от сърцето ти разгадавам –
онзи, който ти ми даряваш.
Текст безкраен, изпълнен с омая.
Ще достигна ли някога края?…