Йероглифи на сърцето

Всеки ден разчитам сърцето ти.
Всеки ден по един йероглиф.
Безкраен текст,
пълен с тайни и истини,
златни изгреви и огнени залези.
Всеки ден по един слънчев миг
от сърцето ти
разгадавам –
онзи, който ти ми даряваш.