Неудобните поети

Има такива поети –
неудобните.
Тях възхваляват в куплети
редовните.
Неудобни онез са, които
за правдата
пишат до болка открито
и вярват я.
Те към борба призовават
в словата си,
имат кураж да посрещнат
съдбата си.
Те от война се не плашат
с’ системата
и на словесни търгаши
от схемата.
Щом зад властници застават,
са тачени,
против властта щом въстават,
са храчени.

Има такива поети –
неудобните.
Хулят ги често превзето
безродните,
ала Вселената тях
ги обича
и на безсмъртие без страх
ги обрича.