В гората

В гората, пътниче, оглеждаш се страхливо, одумван от шушукащи дървета. Избягал от реалността си сива, наистина ли търсиш самодива, напук […]