Писмено изпитване

Пак ден след ден се ниже срока
и тъжно гледам аз урока,
въздъхвам тежко и се мъча
представа малко да получа
от разните алтернативи,
стопанства, формули, архиви…

А празниците отлетяха,
мечтите ни осиротяха.
Едничка дума само знам:
„контролно“ (върху дял голям).
И днес, и утре – все контролни:
планови или произволни,
за половин час или цял,
за цял клас или оредял,
за точност, бързина, умение,
с преписване, с главомъчение…
След седмица или след ден,
все на контролните сме в плен.
„Контролното“ е забранено,
но факт е, че е позволено
с предупредително допитване
да правим… писмено изпитване!