Силистренски синдром

 

ХЛАПЕТА

Стигнахме в завода
две дузини хлапета.
Бе нашата помощ
с неохота приета.
Да правиме канчета
в „Алуминий“ ни пратиха.
Щом видяха ни, хората
глави тъжно заклатиха,
че работа нямаше
дори за тях самите,
а дали са ни искали,
никой не ги попита.
Командирът ни стресна
с проповед: да се трудим,
да пишем фишове честни,
рано дори да се будим.

И плъзнаха хлапета
край машини и преси.
Кой каквото хареса,
си го в къщи отнесе.


Към стр.1