Да се събудиш

Да се събудиш и да разбереш, че не можеш повече да обичаш.
Да се събудиш и да разбереш, че досега си лъгал.

Ужасно е!

Да проумееш, че може би с това ще причиниш страдание на друг.
А винаги си вярвал, че ти си по-добрият.

Смешно е!

Защото няма триъгълник, няма четириъгълник, няма ъгловата фигура,
в която да си един от върховете.
Само две точки.
И отсечка, която ги свързва.

Подло е!

Ако изтриеш отсечката, остават две самотни точки, изпълнени
с недоумение от усърдието на гумата.
Защото там, където тя е трила, са останали мръсни следи.

Грозно е!

Да се събудиш и да разбереш, че си живял с една илюзия,
която сам си изградил за себе си.

Тъжно е!

Да се събудиш.