Съмнения

Дали си сън или си истина,
или сърцето ми измисли те?
Във мислите ми все се връщаш.
Защо деня ми преобръщаш?

Дали си влюбен? Или приятел?
Или си сянка на мечтател?
Дали усмихваш се на мене
или сърцето заблудено
желаното за вярно взема?

Есе ли си? Или поема?

Душата ми изпълваш с музика…
Любов ли си или илюзия?