Маневрата

Фантастичен разказ в 100 думи

 

Контрабандистите изнемогваха пред мощните контролери. Кеп мислеше да се предаде, когато в командната зала влетя Търсача:
— Шефе, имам идея.
— Достатъчно глупости! — възкликна Кеп.
— Нищо подобно. Според изчисленията ми корабът може да се ускори до свръхсветлинна скорост, при което след шест минути сме на Земята. Пет минути ще издържим на натоварването. После системите за сигурност сами ще намалят скоростта.
Кеп кимна:
— Действай!
Когато след маневрата екипажът възвърна нормалните си усещания, корабът беше в слънчевата система. Наоколо се носеха синьозеленикави късове.
— Къде е Земята, Търсачо? — запита Кеп.
— Намаляването на скоростта е закъсняло и ние сме минали през нея. Съжалявам.
Кеп го изгледа зверски.

край

Забележка:

Разказът е написан през 1990 г. за конкурс със следните условия: фантастика (свободна тема) + черен хумор + 100 (сто) думи. Не е изпратен.