Юнашка песен

(откъс)

Заблели ми ти отроци,
прасета жални довели,
юнака с’ сълзи залели,
смирено си гръб привели
и в обич му се признали,
и за бащица избрали.
А край юнака – калинки.
Роят се божите твари.
Току подхвъркват чевръсто
и милват го дето сварят:
една му чело погали,
друга на рамо му пърха,
трета му в ухо зашепне,
четвърта го за път напътва.
[…]