Опит за свободен стих

(откъс)

Свободните стихове
са новата поезия.
Дълбокомислени до бяло.
Пълни с чаши кафе
и усмихнати личица
на позитивно мислещи хора.
В България.
 
[…]