Ревизия на мъдростта

Който се хвали, не пали –
казва народната мъдрост.
Който е глупав, едва ли
ще поумнее със външност.

Тя, мъдростта, е народна,
ала е днес старомодна:
който се хвали, успява,
а външността се продава.