Омръзна ми

(откъс)

Омръзна ми да бъда социална,
да мисля позитивно и на глас
в една комуникация банална,
която всеки ден протича между нас.

Омръзнаха ми притчи за успеха,
измерващ се с компромис и пари
и гурута във златоткани дрехи
с поуки как животът се строи.