Омръзна ми

(откъс)

Омръзна ми да бъда социална,
да мисля позитивно и на глас
в една комуникация банална,
която всеки ден протича между нас.

Омръзнаха ми притчи за успеха,
измерващ се с компромис и пари
и гурута във златоткани дрехи
с поуки как животът се строи.

Омръзна ми доброто да се крие,
а злото да издигаме във култ.
Омръзнаха ми мантри на безсилие
и свестния да считаме за луд.

Омръзна ми главичка да прекланям
пред силата на хитрия неук.
И нека да се смее бай ви Ганя –
аз Дон Кихот съм. На света напук.